Onze school

Wij geloven dat ieder zich op z’n eigen manier ontwikkelt en wij geven daar de ruimte voor.

Onze missie luidt: ‘Ruimte voor leren’

Dit hebben we gebaseerd op de volgende kernwaarden.

VEILIG
Je voelt dat je jezelf mag zijn en dat geeft je de ruimte om je optimaal te kunnen ontwikkelen.

GROEIEN
We zorgen ervoor dat iedereen kan groeien in kennis, vaardigheden en ervaringen door onszelf steeds lerend en onderzoekend op te stellen.

SAMEN
De kinderen, leerkrachten en ouders werken met elkaar samen om de kinderen te volgen, te stimuleren en te begeleiden. Daarin zijn we open en eerlijk naar elkaar.

VERTROUWEN
We geven de kinderen vertrouwen in hun kunnen zodat ze mede- eigenaar worden van hun eigen leerproces.

Meer details in
de
schoolgids

2020-2021