Onze school

We werken op ’t Anker met een enthousiast team. Iedereen gelooft in de meerwaarde van het unitonderwijs en we blijven onszelf daar steeds in ontwikkelen. We werken aan goed reken, lees, en taalonderwijs. daarnaast werken we thematisch aan zaakvakonderwijs . ’t Anker is een school waar we kinderen voorbereiden op de maatschappij. Elke stem geldt. Kinderen maken met elkaar en de leerkracht groepsregels, praten met de directeur over hun onderwijs en leren onderlinge verschillen te zien en te waarderen. Daarom zeggen we: ‘Onderwijs maken we samen’.

Groen.

We houden van groen. Ons plein is grotendeels onverhard, heeft verstopplekken, een amfitheater en volop mogelijkheden om te leren, te zorgen en te spelen. Het plein is één van de eerste groene schoolpleinen van Nederland. We ontvangen regelmatig scholen die inspiratie willen opdoen.

Sfeer:

We werken met de methode ‘De Vreedzame school’. Een groep kinderen wordt door ons beschouwd als een kleine democratie. We dagen kinderen uit om hun stem te laten horen. Twee keer per jaar onderzoeken we of de kinderen zich prettig en gezien voelen. De uitslag wordt met de leerlingenraad en het team besproken. We zijn blij dat kinderen aangeven dat zij zich op hun gemak, veilig en gezien  voelen.

Peuterschool en naschoolse opvang

We werken met meerdere peuterspeelzalen en BSO’s samen. Kinderopvangorganisatie Partou biedt binnen onze school naschoolse opvang en heeft een peuterschool. Hierdoor zijn de lijntjes kort en kunnen we kinderen van de peuterschool een goede overstap bieden naar het basisonderwijs.

Meer details in
de
schoolgids

2023-2024