Ons onderwijs

Met Lef hebben we op ‘t Anker drie jaar geleden gekozen om het onderwijs anders te organiseren waardoor we ieder kind kunnen zien en het onderwijs passend voor ieder kind kunnen maken. En tegelijkertijd ook meer de ( 21e-eeuwse) vaardigheden kunnen meegeven die onze kinderen van nu straks nodig hebben.
We organiseren ons onderwijs in units. Elke unit bestaat uit twee of drie heterogene groepen. 

Unit 1 groepen 1 /2
Unit 2 groepen 3 /4
Unit 3 groepen 5 /6
Unit 4 groepen 7 /8

Unit 1 en 2 vormen de onderbouwunit, unit 3 en 4 vormen de bovenbouwunit.Een unit is een leer- en werkomgeving (lokaal en werkruimte erbuiten) waarin basisgroepen met elkaar werken in verschillende werkvormen. Per unit zijn de leerkrachten met elkaar verantwoordelijk voor het onderwijs in de unit en voor de kinderen. In de ochtend zullen dat de cognitieve vakken zijn, waarbij er met elkaar in de unit wordt gewerkt aan instructie-verwerking-samen leren en in de middag staan de wereldoriëntatie en creatieve vakken centraal. Dit alles afgestemd op niveau en behoeften en het wordt uitdagend, gevarieerd en betekenisvol vormgegeven. Daarbij worden kinderen gestimuleerd worden mee te denken over hun eigen leerdoelen.

Interesse?

Bezoek onze school!