’t Anker is een Christelijke basisschool met een ongedwongen, open sfeer in de groenstrook van het Soesterkwartier (Amersfoort). Hier hebben we veel ruimte om buiten te spelen en activiteiten te ondernemen. Met onze ontdek- en speeltuin beschikken we over een leeromgeving waarin kinderen optimaal uitgedaagd worden tot spel en spelend leren.

Voor schooljaar 2019-2020

nemen we geen 4 of 5 jarigen meer aan.

Werken in units

In de afgelopen drie jaar heeft de school een ontwikkeling door gemaakt naar het werken in units. Elke unit bestaat uit twee of drie heterogene groepen die met en van elkaar leren, waarin de leerstof op verschillende niveaus wordt aangeboden en waar kinderen gestimuleerd worden mee te denken over hun eigen leerdoelen.

Informatiedagen op ’t Anker

Ongeveer een keer per maand hebben we daarvoor een vast moment.
Schrijft u zich even in?

Schoolgids 2019/2020

Alle informatie over onze school vindt u in de laatste versie van onze schoolgids.